Polityka prywatności

Usługodawca https://www.pralniasamoobslugowa.pl

Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c, ul. Stradomska 19, 30-376 Kraków, Nip 6762528228, tel. 783 945 021 dalej FRANIA CAFE

FRANIA CAFE zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem https://www.pralniasamoobslugowa.pl/polityka-prywatnosci

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu https://www.pralniasamoobslugowa.pl.

W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu FRANIA CAFE może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż formularz kontaktowy.

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników FRANIA CAFE przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy FRANIA CAFE.

FRANIA CAFE jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku FRANIA CAFE nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

FRANIA CAFE oświadcza, iż niezależnie od procedury formularza kontaktowego FRANIA CAFE gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną FRANIA CAFE, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Gdy użytkownik kontaktuje się z FRANIA CAFE za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje FRANIA CAFE swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji.

Cookies

 1. FRANIA CAFE zastrzega, że:
  1. może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  2. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu
 2. FRANIA CAFE, informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez FRANIA CAFE, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. FRANIA CAFE wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych.
 3. FRANIA CAFE gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania Google Analytics, Google Search Console pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie https://www.pralniasamoobslugowa.pl.

Sposób wykorzystywania danych

 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu https://www.pralniasamoobslugowa.pl w sieci internet.
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 3. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, FRANIA CAFE może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.